top of page
IMG_4199 2.jpg
MØTESTAD FOR

LIVSGNIST     GLEDE       GRØDE

Grøderik møtestad - for alle!

NaKuHel Sunnmøre er ein del av NaKuHel-nettverket. Forkortinga står for Natur, Kultur og Helse. NaKuHel-verksemdene bidreg til heilskapstenking i helsefremjande arbeid,  tilbyr 

aktivitetstilbod som femner heile befolkninga, og er levande møtestadar for gode fellesskapsopplevingar.

Prosjekta

garden

Med bakgrunn frå kunstfag, helsefag og naturforvaltning har drivarane sett saman ei prosjektportefølje som femnar om kunstnarverkstadar, pollinatorprosjekt, og  aktivitetar knytt til undervisning og hortikultur for alle aldersgrupper. Skular og barnehagar vitjar ofte garden, der tilrettelagte opplegg med oppgåver knytt til natur og kunst ventar.

 

Hagegruppa
på 
garden

NaKuHel Sunnmøre etablerte i 2020 eit program i terapeutisk hagebruk. Målet er å bygge opp kunnskap om korleis naturbaserte intervensjonar kan bidra  til  helsefremjing.

Les meir om aktivitetane til hagegruppa ved å fylgje lenka under.

STADEN 

NaKuHel Sunnmøre held til i Brekkegarden i Gjerdsvika. Denne staden ligg der som eit minne frå ei anna tid, ei tid då vi kanskje var meir medvitne om samanhengane i naturen, og mennesket si djupe avhengigheit av, og tilhøyrsle til denne naturen. Trua på brubygging og heilskaplege forståingsmodellar ligg i botnen for vårt arbeide. Vi ynskjer å skape ein møtestad for kunst og akademia, for naturfag og humaniora, for teori og praksis - men fyrst og fremst ein møtestad for menneske.

86368DEC-1255-49C2-AB03-DFD62017E6D4.JPG

KONTAKT OSS

NaKuHel Sunnmøre

Myrane 19

6083 Gjerdsvika

Tlf: +4741507568

e-post: nina@brekkegarden.no

Supert! Melding mottatt.

contact

     Prosjektpartnarar:

1D1F713D622442A2B17AD3A332313C59.png
GjensidigeStiftelsen_logo_hor_RGB.png
MRF_logo_pos.png
Sande-kommune.jpg
Bufdir_logo_horisontal_RGB-2.png
iu-90.jpeg
test logo 3.jpg
Mdir_logo_sekundaer2375x825.png
images-2.jpeg
vanylven-logo-3271835816.jpeg
index.png
nav-logo-hvit.png
bottom of page