top of page
IMG_5658 4.jpg
MØTESTAD FOR

LIVSGNIST  GLEDE  GRØDE

Grøderik møtestad - for alle!

NaKuHel Sunnmøre høyrer til NaKuHel-nettverket, og held til i Brekkegarden i Gjerdsvika. Forkortinga står for Natur, Kultur og Helse. NaKuHel-verksemdene skal bidra til heilskapstenking i helsefremjande arbeid. Vi skal forme aktivitetstilbod som femner heile befolkninga, og vere levande møtestadar for gode fellesskapsopplevingar.

Prosjekt ved
NaKuHel Sunnmøre

Med bakgrunn frå kunstfag, helsefag og naturforvaltning har drivarane sett saman ei prosjektportefølje som femnar om kunstnarverkstadar, pollinatorprosjekt, og  aktivitetar knytt til undervisning og hortikultur for alle aldersgrupper. Skular og barnehagar vitjar ofte garden, der tilrettelagte opplegg med oppgåver knytt til natur og kunst ventar.

 

Terapeutisk 
hagebruk

NaKuHel Sunnmøre etablerte i 2020 eit pilotprosjektet i terapeutisk hagebruk, det fyrste av sitt slag i Møre og Romsdal. Piloten som er finansiert av Gjensidigestiftelsen er to- årig, med ei målsetjing om å bygge opp meir kunnskap om korleis slike naturbaserte intervensjonar kan bidra positivt til vår helse. 

STADEN 

NaKuHel har funne sin naturlege tilhaldsstad i vakre Brekkegarden. Denne staden ligg der som eit minne frå ei anna tid, ei tid då vi kanskje var meir medvitne om samanhengane i naturen, og mennesket si djupe avhengigheit av, og tilhøyrsle til denne naturen. Trua på brubygging og heilskaplege forståingsmodellar ligg i botnen for vårt arbeide. Vi ynskjer å skape ein møtestad for kunst og akademia, for naturfag og humaniora, for teori og praksis - men fyrst og fremst ein møtestad for menneske.

IMG_1855.jpg

KONTAKT OSS

NaKuHel Sunnmøre

Myrane 19

6083 Gjerdsvika

Tlf: +4741507568

e-post: nina@brekkegarden.no

Supert! Melding mottatt.

contact

     Våre partnarar i              ulike prosjekt:

1D1F713D622442A2B17AD3A332313C59.png
GjensidigeStiftelsen_logo_hor_RGB.png
MRF_logo_pos.png
Sande-kommune.jpg
test logo 3.jpg
Bufdir_logo_horisontal_RGB-2.png
iu-90.jpeg
Mdir_logo_sekundaer2375x825.png
images-2.jpeg
index.png
nav-logo-hvit.png
bottom of page