top of page
IMG_1855.jpg

Pull the thorn of existence out of the heart! Fast! For when you do, you will see thousands of rose gardens in yourself.

 

Rumi

IMG_9751 2.jpg

                  Velkomen i
Rosehagen

IMG_6274 3.JPG
IMG_0459.JPG
IMG_0596.jpg
IMG_6142.jpg
IMG_6131.JPG

Rosehagen vart etablert våren 2018, og er heim til historiske roser frå rosegruppene Alba, Gallica, Damascener, Portland, Bourbon, Spinosissima, Centifolia og Moseroser. Historiske roser har alle sitt opphav før 1867. Dette året markerte det store skiljet i rosene si historie med introduksjonen av den fyrste stilkrosa som fekk namnet 'La France'. Dei fleste av dei historiske er eingongsblømande, men i hagen fins òg døme på gjenblømande historiske. For å forlenge bløminga er det i tillegg planta inn enkelte moderne og engelske roser. I 2021 etablerte vi i tillegg Villrosebakken, ei lita samling av botaniske roser. Dette er roser slik vi finn dei viltveksande ein stad i verda - herdige, tidlegblømande, og med utruleg vakre enkle, opne blomar. 

I tillegg til rosehagen er der òg bærhage, grønnsakshage, frukthage og prydhage på garden. Kriteria for hagebruket er få, og enkle. Plantane skal vere i samsvar med dei vi finn i gamle kulturhagar på våre kantar. Vi nyttar ikkje giftstoff, og vel ut plantar som er gode verts- og nytteplantar for pollinerande insekt. Ved å velje ut stauder, tre, busker og løk som strekker blømingstida frå februar til november, kan vi gje insekt og fuglar gode kår i hagane våre. 

 

2018 var på mange måtar roseåret i Brekkegarden, med plantinga av ein hage vi vonar blir til glede for alle roseinteresserte i åra som kjem. Etter eit spørsmål frå ein gjest på garden om kvar alle sommarfuglane har blitt av - "alle desse vi såg før i tida?", tok vi avgjerda om at 2019 skulle vere Sommarfuglåret. Kvar vart dei av, er dei borte for godt? Om ikkje, kva kan vi gjere for å skape miljø rundt oss der dei trivast? Vi har hatt enorm glede av å jobbe med små og store på dette temaet, og prosjektet resulterte i to nye hagerom på garden, utforma med tanke på å vere attraktive for både sommarfuglar og andre pollinerande insekt. Med omlag ein million private hagar i Noreg, er det svært mykje vi kan få til - saman! Spør oss gjerne om råd og tips til "sommarfuglhaging". 

'The glory of gardening: hands in the dirt, head in the sun, heart with nature. 

To nurture a garden is to feed not just the body, but the soul.'

Alfred Austin

Aspirin2.jpg
kjempebladmålar.jpg
Gentle Hermione.jpg
bottom of page