top of page

             HAGE OG EIT
        HALMSTRÅ HIMMEL

        

  Program i naturbasert rehabilitering

IMG_5747.jpg
IMG_4019_edited.jpg

Korleis kan vi nytte hagar og planterelaterte aktivitetar for å oppnå betre helse og velvære?

At hagen er kjelde til velvære er kjent for dei fleste.  Å kunne gå ut i hagen etter ein lang dag gjer at ting fell på plass igjen. Hagen byr på sanseinntrykk, fargar, lukter og lydar som fangar den spontane merksemda vår. På den måten får alt anna kvile. Mange skildrar hagearbeid som ei flytoppleving. Umerkeleg flyt vi frå den eine oppgåva til den andre. Vi oppdagar at det trengs luking rundt rosene. Ser med eitt at tulipanane med dei store knuppane har sprunge ut. Kjenner at dei gamle pinseliljene dufter himmelsk. Oppdagar at raudstrupen er attende i kirsebærtreet, der han så ofte sat og kika på deg i fjor. Slik kan timane og dagen gå, og med eitt kjennest alt utanfor hageporten mykje meir handterbart.

Naturbasert rehabilitering inneber å sette hagen og naturområda sine mulegheiter i system, og målretta nytte alt hagen byr på for å oppnå betre helse og livskvalitet. Slike program inngår ofte som ein del av betringsprosessane i stressrelaterte lidingar, utbrentheit, lettare angst- og depresjonslidingar, muskel- og skjelettlidingar, og lettare opptrening etter slag. Spennet av ulike aktivitetar i ein hage er nærast uendeleg, og programmet blir spesielt tilpassa kvar einskild sine behov. Alt arbeid i hagane tar dermed utgangspunkt i di eiga målsetting for opphaldet, og aktivitetane blir spesielt tilpassa ut frå desse behova og måla. Av og til er det ro og kvile. Andre gongar er det mulegheita for aktivitetar i eit varmt fellesskap. Saman utforskar vi korleis det å tilbringe tid i ein hage kan opne nye og breiare mulegheitsrom i liva våre.

Du er velkomen til å ta kontakt med oss og avtale eit besøk dersom du vil vite meir. Snakk gjerne også med din fastlege eller anna helsepersonell om kortare eller lengre deltaking i eit slikt tilbod kan vere av god nytte for deg. 

 

IMG_9062.jpg
IMG_5300_edited.jpg
IMG_3662 2.jpg
bottom of page